ფასები 2020

თამაშის უფლება

TBILISI HILLS – ის მაცხოვრებლებისთვის
ერთ წლიანი ინდივიდუალური თამაშის უფლება 1.900,00 ₾ 1.900,00 ₾
ერთ წლიანი თამაშის უფლება წყვილისათვის 7.500,00 ₾
ერთ წლიანი თამაშის უფლება სტუდენტებისათვის 750,00 ₾
ერთ წლიანი თამაშის უფლება ბავშვებისა და მოზარდებისათვის 450,00 ₾

სავარჯიშო არეალი

სავარჯიშო არეალი
1 x 20 დიაპაზონის ბურთები 7,50 ლარი
10 x 20 დიაპაზონის ბურთები 67,50 ლარი
100 x 20 დიაპაზონის ბურთები 375.00 ლარი

გოლფის მოედნით სარგებლობის გადასახადი აქტიურ სეზონზე 01.04.2020-დან 01.11.2020-მდე.

ყოველდღიური სტუმრები Tbilisi Hills -ის კომპლექსის მაცხოვრებლები
9 ფოსო 82.5 ლარი 66 ლარი
18 ფოსო 125 ლარი 100 ლარი
დღიური საფასური 187,5 ლარი 150 ლარი

18 წლამდე ასაკის მოზარდები და 27 წლამდე ასაკის სტუდენტები/მოსწავლეები მიიღებენ 50%-იან ფასდაკლებას გოლფის მოედნით სარგებლობაზე, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში.

აღჭურვილობის გაქირავება

აღჭურვილობის გაქირავება
ურიკის დღიური გაქირავება 15,00 ლარი
გოლფ-მობილი (BUGGY) 9 ფოსო 75,00 ლარი
გოლფ-მობილი (BUGGY) 18 ფოსო 115,00 ლარი
გოლფ-მობილის (BUGGY) დღიური გაქირავება 172,50 ლარი
გოლფის ჯოხი დღეში 15,00 ლარი
გოლფის ჯოხების კომპლექტი დღეში 75,00 ლარი

გოლფის მოედნით სარგებლობის გადასახადი პასიურ სეზონზე 01.01.2020-დან 31.03.2020-მდე.

ყოველდღიური სტუმრები Tbilisi Hills -ის კომპლექსის მაცხოვრებლები
9 ფოსო 82.5 ლარი 66 ლარი
18 ფოსო 125 ლარი 100 ლარი
დღიური საფასური 187,5 ლარი 150 ლარი