ფასები 2019

გოლფის მოედნით სარგებლობის გადასახადი

ძალაშია 05.11.2018 -დან 31.03.2019

ყოველდღიური სტუმრები Tbilisi Hills-ის კომპლექსის მაცხოვრებლები
9 ფოსო 67,50 GEL 54,00 GEL
18 ფოსო 102,50 GEL 82,00 GEL
დღიური საფასური 153,75 GEL 123,00 GEL

გოლფის მოედნით სარგებლობის გადასახადი

ძალაშია 01.04.2019 -დან 03.11.2019

ყოველდღიური სტუმრები Tbilisi Hills-ის კომპლექსის მაცხოვრებლები
9 ფოსო 135,00 GEL 108,00 GEL
18 ფოსო 205,00 GEL 164,00 GEL
დღიური საფასური 307,50 GEL 246,00 GEL

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებიდან გამომდინარე, გოლფის მოედნის ნაწილი შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი. პროშოპის გუნდი ყოველდღიურად მოგაწვდით ინფორმაციას ნებისმიერი სახის შეზღუდვების შესახებ.

18 წლამდე ასაკის ჯუნიორები და 27 წლამდე ასაკის სტუდენტები მიიღებენ 50%-იან ფასდაკლებას გოლფის მოედნით სარგებლობაზე, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში.

სავარჯიშო არეალი
1 x 20 დიაპაზონის ბურთები 7,50 GEL
10 x 20 დიაპაზონის ბურთები 67,50 GEL
აღჭურვილობის გაქირავება
ურიკის დღიური გაქირავება 15,00 GEL
გოლფ-მობილი (BUGGY) 9 ფოსო 75,00 GEL
გოლფ-მობილი (BUGGY) 18 ფოსო 115,00 GEL
გოლფ-მობილის (BUGGY) დღიური გაქირავება 172,50 GEL
გოლფის ჯოხი დღეში 15,00 GEL
გოლფის ჯოხების კომპლექტი დღეში 75,00 GEL