კურსის მიმოხილვა

კურსი «მოკლე თამაში»

კურსი «მოკლე თამაში»
გაკვეთილი 4 გაკვეთილი | 4 x 50 წთ
მონაწილეები 1 პერსონა, რომლის მიზანია კვალიფიკაციის ამაღლება
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, მოკლე თამაშის ტერიტორია
კურსის მასალა > ბურთის სროლა გოლფის ფოსოს მიმართულებით - ბურთის სროლის ტრაექტორიის გამოთვლა.
> „ჩიპინგი” -დან(Chipping) და “პიჩინგი” -მდე (Pitching), რაც გულისხმობს „Flight“, „Spin“ და „Roll“-ის ტექნიკის დახვეწას.
> თამაში ქვიშის ბარიერზე (Bunker Play)
> როგორ ვივარჯიშოთ “მოკლე თამაში” / უნარების ვარჯიშით დახვეწა თქვენი უპირატესობაა!

აღნიშნული პაკეტი შეიძლება მორგებული იქნას მოკლე თამაშის ერთ ან რამდენიმე კონკრეტულ მიმართულებაზე.
ფასი 480,00 GEL

კურსი «გამოცდილი გოლფის მოთამაშე»

კურსი «გამოცდილი გოლფის მოთამაშე»
გაკვეთილები 6 გაკვეთილი | 6 x 50 წთ
მონაწილეები 1 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, “მოკლე თამაში”-ს ტერიტორია და გოლფის მოედანი
კურსის მასალა სესიის გეგმა მორგებულია ინდივიდუალურ მონაწილეზე, საწყისი შეფასების საფუძველზე. სესიები შეიძლება იყოს სავარჯიშო დიაპაზონზე / მოკლე თამაშზე დაფუძნებული და მოიცავდეს გოლფის კურსის სესიებს მოთამაშეების საჭიროების მიხედვით.
ფასი 600,00 GEL

კურსი «ინტენსიური»

კურსი «ინტენსიური»
გაკვეთილი 12 გაკვეთილი | 6 x 100 წთ
მონაწილეები 2–4 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, მოკლე თამაშის ტერიტორია და გოლფის მოედანი
კურსის მასალა > მორგებულია როგორც დამწყებ, ასევე, უფრო გოლფის გამოცდილ მოთამაშეზე.
> მოიცავს თამაშის ყველა სფეროს, რათა მოთამაშე საუკეთესოდ მოემზადოს შემდგომში მოედანზე თამაშისთვის.
> დიაპაზონზე / “მოკლე თამაშის” და მოედანზე თამაშის სესიების კომბინაცია;
შექმნილია მოთამაშის ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით.
> სესიის კვირა სრულდება 18 ფოსოიან მოედანზე თამაშით.
ფასი 850,00 GEL (1150,00 GEL ინდივიდუალური სწავლებისას)

კურსი «თამაში გოლფის მოედანზე»

კურსი «თამაში გოლფის მოედანზე»
გაკვეთილი 150 წთ
მონაწილეები 1–3 პირი, გამოცდილი მოთამაშე
ტერიტორია გოლფის მოედანი
კურსის მასალა > თამაშისთვის მზადება, მოთელვის სავარჯიშოები
> კურსის მართვის ტექნიკა / მოედანზე თამაშის დახვეწა
> გოლფის ჯოხის (Club) შერჩევა
> ბურთის სროლის ვიზუალიზაცია
ფასი 195,00 GEL ერთი პერსონა / მინ. 3 პერსონა 
219,00 GEL ერთი პერსონა / მინ. 2 პერსონა
290,00 GEL ინდივიდუაური სწავლება (1 პერსონა)

კურსი «ახალი მოთამაშე»

კურსი «ახალი მოთამაშე»
გაკვეთილი 18 გაკვეთილი | 18 x 50 წთ
მონაწილეები 2–4 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, “მოკლე თამაშის” ტერიტორია და გოლფის მოედანი
კურსის შინაარსი 12 გაკვეთილი:
> გოლფის ჯოხის დარტყმის სიძლიერე (impact), ბურთის სროლის კონკრეტული ტრაექტორიის შერჩევა (only purpose) / გოლფის თამაშის ტექნიკის არსებითი საფუძვლების დახვეწა.
> თამაშის ტექნიკის ძირითადი საფუძვლების დახელოვნება. (continued application).
> მოკლე თამაშის / „ფუთინგის/პატინგი“ (Putting) და „ჩიპინგის“ (Chipping) ტექნიკის გაცნობა
> მოედნის გარშემო, „ჩიპინგი“ (Chipping) და „პიტჩინგი“-ს (Pitching) ტექნიკის გაცნობა;
> გოლფის ჯოხის ნაკრების შესწავლა, მათი სახეობები და გამოყენების წესები.
> გოლფის ჯოხების მორგება, მათ შორის, გრძელი გოლფის ჯოხი (club), „Wairway Metals“-ის და “Driver” -ის მოდელის ჯოხები.
> მზადება თამაშისთვის, ბურთის სროლები გოლფის მოედანზე;
> სულ მცირე 4 საათიანი სესიები გოლფის მოედანზე.

4 გაკვეთილი: 
> გოლფის თამაშის წესების გაცნობა, მათ შორის, ეტიკეტი და მოედანზე თამაშის წესები.

2 გაკვეთილი:
> “GREEN CARD”-ის მისაღები პრაქტიკული და თეორიული ტესტი.
ფასი 1299,00 GEL (1999,00 GEL ინდივიდუაური კურსი)

კურსი «წახალისება»

კურსი «გაცნობითი I»
ჯგუფის სწავლების გამოცდილება
გაკვეთილი 1 გაკვეთილი | 50 წთ
მონაწილეები 6–10 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, გოლფის რეზორტი “თბილისი ჰილს”
კურსის შინაარსი > თამაშის წესების მოკლე შესავალი და მისი ბევრი უპირატესობა.
> ძირითადი საფუძვლების წარდგენა და მათი გამოყენება.
> ბურთის სროლის ტრაექტორიის ძირითადი ელემენტების მიმოხილვა.
> სესიის დასრულება მიზანმიმართული გუნდური შეჯიბრით
ფასი 420,00 GEL
კურსი «გაცნობითი II»
მოკლე თამაში
გაკვეთილი 1 გაკვეთილი | 50 წთ
მონაწილეები 6–10 პერსონა
ტერიტორია მოკლე თამაშის ტერიტორია, გოლფის რეზორტი თბილისი ჰილს
შინაარსი > თამაშის წესების მოკლე შესავალი და მისი ბევრი უპირატესობა
> ძირითადი საფუძვლების წარდგენა და გამოყენება
> „პატინგი“ (Putting) და „ჩიპინგი“ (Chipping))
> სესიის დასრულება გუნდური შეჯიბრებით
ფასი 420,00 GEL
კურსი «გაცნობითი III»
პროფესიონალური დონის მოკლე თამაში
გაკვეთილი 1 გაკვეთილი | 50 წთ
მონაწილეები 6 – 10 პერსონა
ტერიტორია მოკლე თამაშის ტერიტორია, გოლფის რეზორტი თბილისი ჰილს
კურსის შინაარსი > ბურთის სროლის ტრაექტორიის გამოთვლა
> „პიჩინგი“ (Pitching)
> თამაში ქვიშის ბარიერზე (Bunker Play)
> ინდივიდუალური შეჯიბრი სესიის დასასრულებლად
ფასი 420,00 GEL
კურსი «გაცნობითი IV»
თამაშები / შეჯიბრი; მორგებულია ინდივიდუალურ მოთხოვნაზე!
გაკვეთილი 1 გაკვეთილი | 50 წთ
მონაწილეები 6–10 პერსონა
ტერიტორია მოკლე თამაშის ტერიტორია, გოლფის რეზორტი თბილისი ჰილს
კურსის შინაარსი > მიზნობრივი პრაქტიკა დიაპაზონში
> „პატინგი“ (Putting) -ის ტურნირი
> სრული “მოკლე თამაში”-ს ტურნირი შექმნილია მოკლე თამაშის ყველა სფეროს გასატესტად!
ფასი 420,00 GEL

კურსი «ბავშვები და გოლფი»

კურსი «ბავშვები და გოლფი»
ბავშვების ჯგუფური ვარჯიში
გაკვეთილი 10 გაკვეთილი | 10 x 50 წთ
მონაწილეები 6 –10 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, “მოკლე თამაშის” ტერიტორია და გოლფის მოედანი
კურსის შინაარსი სწავლების სტრუქტურირებული პროგრამა, რომელიც მოიცავს თამაშის ყველა სფეროს.

შედგება ხუთი დონისგან, რომელშიც შედის 10 გაკვეთილი:
> დონე 1: PAR | დამწყები მოთამაშეები
> დონე 2: BIRDIE | გოლფის კურსის საბაზისო გამოცდილება
> დონე 3: EAGLE | შუალედური დონე („GREEN CARD“ დამატებითი კურსი)
> დონე 4: ALBATROSS | კვალიფიციური
> დონე 5: ELITE | გამორჩეული უნარის მქონე მოთამაშეები

ყველა ჯუნიორმა უნდა გაიაროს დონე 1 : PAR და დონე: 2 BIRDIE.

შემდგომში “EAGLE” და «ALBATROSS” დონეების გასაგრძელებლად, ჯუნიორებმა უნდა მიაღწიონ პროფესიონალების შეფასებაზე დაფუძნებულ კვალიფიკაციის დონეს.

ELITE დონის გოლფის მოთამაშეებს მოპოვებული აქვთ გამარჯვებები მთელ რიგ შეჯიბრებებში პროგრამის ფარგლებს გარეთ.
ფასი 320,00 GEL

კურსის მოთხოვნა: