კურსი „ბავშვები და გოლფი“

ბავშვების ჯგუფური ვარჯიში
გაკვეთილი 10 გაკვეთილი | 10 x 50 წთ
მონაწილეები 6 –10 პერსონა
ტერიტორია გოლფის სავარჯიშო არეალი, “მოკლე თამაშის” ტერიტორია და გოლფის მოედანი
კურსის შინაარსი სწავლების სტრუქტურირებული პროგრამა, რომელიც მოიცავს თამაშის ყველა სფეროს.

შედგება ხუთი დონისგან, რომელშიც შედის 10 გაკვეთილი:
> დონე 1: PAR | დამწყები მოთამაშეები
> დონე 2: BIRDIE | გოლფის კურსის საბაზისო გამოცდილება
> დონე 3: EAGLE | შუალედური დონე („GREEN CARD“ დამატებითი კურსი)
> დონე 4: ALBATROSS | კვალიფიციური
> დონე 5: ELITE | გამორჩეული უნარის მქონე მოთამაშეები

ყველა ჯუნიორმა უნდა გაიაროს დონე 1 : PAR და დონე: 2 BIRDIE.

შემდგომში “EAGLE” და «ALBATROSS” დონეების გასაგრძელებლად, ჯუნიორებმა უნდა მიაღწიონ პროფესიონალების შეფასებაზე დაფუძნებულ კვალიფიკაციის დონეს.

ELITE დონის გოლფის მოთამაშეებს მოპოვებული აქვთ გამარჯვებები მთელ რიგ შეჯიბრებებში პროგრამის ფარგლებს გარეთ.
ფასი 320,00 GEL

კურსის მოთხოვნით: